Dilluns a dijous de 9h a 13h i de 15h a 18h. Divendres de 8h a 13h.
(+34) 938 436 061
correduria@multigestionaseguradora.com

Serveis Jurídics

El nostre equip de professionals altament qualificats està compromès a oferir solucions efectives i estratègiques en cada etapa del teu desenvolupament empresarial. Aquí detallem les nostres àrees d´especialització:

Dret Mercantil i de Societats:

 • Constitució i modificació de societats.
 • Fusions i adquisicions.
 • Elaboració i revisió de contractes comercials.

Dret Fiscal i Tributari:

 • Optimització fiscal.
 • Compliment de les obligacions tributàries.
 • Assessorament en planificació fiscal.

Dret Social:

 • Assessorament en relacions laborals.
 • Contractació i desvinculació dels empleats.
 • Gestió de conflictes laborals.

Dret Administratiu i Urbanístic:

 • Tràmits administratius.
 • Planificació urbanística.
 • Defensa en procediments sancionadors.

Dret Civil i Penal:

 • Assessorament en matèries civils.
 • Defensa penal corporativa.
 • Resolució de conflictes civils i penals.

Dret sobre Assegurances i Responsabilitat Civil:

 • Cobertura dassegurances per a empreses.
 • Assessorament en casos de responsabilitat civil.
 • Gestió de reclamacions i litigis.

Dret Esportiu:

 • Contractació desportistes.
 • Resolució de conflictes a l'àmbit esportiu.
 • Compliment de normatives esportives.

Propietat Industrial i Intel·lectual:

 • Registre i protecció de marques i patents.
 • Defensa contra infraccions de propietat intel·lectual.
 • Contractes de llicència i transferència.

Empreses Familiars:

 • Planificació successòria.
 • Resolució de conflictes familiars.
 • Continuïtat i èxit generacional.

Innovació i Emprenedors:

 • Assessorament en processos dinnovació.
 • Suport legal per a emprenedors.
 • Protecció dactius intangibles.

Internacionalització:

 • Assessorament en processos dexpansió internacional.
 • Compliment de normatives internacionals.
 • Gestió d'operacions transfrontereres.

Serveis Professionals:

 • Contractació i gestió de professionals.
 • Compliment normatiu en serveis especialitzats.
 • Resolució de conflictes professionals.

A MGA, oferim un complet i especialitzat assessorament jurídic i econòmic, abastant diverses àrees per cobrir les necessitats específiques de la teva empresa.

Avantatges dels nostres serveis:

 • Especialització Sectorial: Comptem amb experts en diverses indústries per brindar assessorament específic adaptat a les particularitats del teu sector.
 • Accessibilitat i comunicació: Mantenim una comunicació oberta i constant, assegurant-nos que estiguis informat i tranquil en tot moment.
 • Eficiència i resultats: Ens esforcem per proporcionar solucions legals eficients i orientades a resultats, protegint els interessos de la teva empresa.

A MGA, estem compromesos a ser el teu soci estratègic en matèria legal. Amb els nostres serveis jurídics externs, la teva empresa comptarà amb el suport necessari per afrontar els desafiaments legals i concentrar-se en el seu creixement i èxit continu.

Contacta'ns per conèixer més sobre com els nostres serveis jurídics poden beneficiar la teva empresa i garantir-ne el compliment legal i seguretat a totes les àrees.

Next Generation Plan de recuperación