Dilluns a dijous de 9h a 13h i de 15h a 18h. Divendres de 8h a 13h.
(+34) 938 436 061
correduria@multigestionaseguradora.com

Riscos laborals

A MGA, comprenem la importància de garantir un entorn laboral segur i saludable per als teus empleats. Oferim serveis especialitzats de gestió de riscos laborals externs, dissenyats per optimitzar la seguretat a la feina i assegurar el compliment normatiu. Aquí et presentem com els nostres serveis poden beneficiar la teva empresa:

Avaluació Integral de Riscos:

Realitzem anàlisis detallades per identificar i avaluar els riscos laborals específics al teu entorn empresarial. Des de condicions ergonòmiques fins a riscos químics, ens assegurem de comprendre i abordar totes les àrees de preocupació.

Desenvolupament de Programes de Prevenció:

Creem programes de prevenció personalitzats, adaptats a les necessitats i característiques de la teva empresa. Aquests programes inclouen mesures proactives, protocols de seguretat i formació continuada per reduir i prevenir accidents laborals.

Assessorament Legal en Seguretat Laboral:

Comptem amb experts en normatives laborals i de seguretat, proporcionant assessorament legal per garantir que la teva empresa compleixi totes les regulacions vigents. Això no només minimitza els riscos legals, sinó que també promou un ambient laboral segur i saludable.

Auditories de Seguretat Ocupacional:

Realitzem auditories periòdiques per avaluar l'efectivitat de les polítiques de seguretat i per identificar oportunitats de millora contínua. Aquestes auditories garanteixen una monitorització constant i una adaptació als canvis en les circumstàncies laborals.

Formació i Conscientització:

Impartim programes de formació a empleats i directius sobre pràctiques segures a la feina. La conscienciació és clau per fomentar una cultura de seguretat a l'empresa, reduint així el risc d'accidents i lesions.

Gestió d'Incidents i Accidents:

En cas d'incidents o accidents, brindem suport immediat a la gestió de crisis, assegurant-nos que es prenguin les mesures adequades per minimitzar impactes i prevenir futures ocurrències similars.

Informes de Compliment:

Generem informes detallats de compliment, proporcionant una visió clara de la situació actual en termes de seguretat laboral i proposant recomanacions per a la millora continuada.

En triar MGA per als serveis de gestió de riscos laborals externs, estàs invertint en la seguretat dels teus empleats i la protecció a llarg termini de la teva empresa. Contacta'ns per explorar com podem adaptar els nostres serveis a les necessitats específiques de la teva organització.

Protegeix el teu equip i assegura un entorn laboral segur amb MGA.

A MGA, comprenem la importància de garantir un entorn laboral segur i saludable per als teus empleats.

Serveis de Gestió de Riscos Laborals Externs: Protegint el teu Equip, Salvaguardant la teva Empresa

Next Generation Plan de recuperación